امیرعبداللهیان:نیروهای مسلح و مردمی عراق به تروریسم خاتمه خواهند داد

عراق

تهران- ایرنا- معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه گفت: نیروهای مسلح و مردمی عراق قاطعانه به همه اشکال تروریسم در عراق خاتمه خواهند داد.

«حسین امیرعبداللهیان» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به تحولات اخیر در عراق اشاره کرد و اظهار داشت: صهیونیست ها با همکاری برخی کشورها و با به کار گیری گروه های تکفیری و پس مانده های صدام ، در صدد تبدیل عراق به سوریه دیگری هستند.

معاون وزیرامورخارجه افزود: برگزاری همایش و جلسات رسمی تکفیری ها در اردن نه تنها برای این کشور مصونیت نمی آورد؛ بلکه آن را در مسیر پرتگاه ناامنی قرار می دهد.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: امنیت منطقه مقوله تفکیک ناپذیر است و خطای برخی کشورها در فرصت دادن به تروریست ها کل منطقه را به مخاطره خواهد انداخت.

معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه گفت: نیروهای مسلح و مردمی عراق با اشتیاق کامل و بر مبنای تکلیف شرعی از وجب به وجب سرزمین عراق دفاع می کنند.

وی اضافه کرد:ما به حمایت قاطع خود از همه عراق اعم از مناطق کردی، سنی و شیعی در مبارزه با تروریسم ادامه می دهیم.

وی افزود: رهبران دینی و سیاسی عراق با درک صحیح شرایط ، روند سیاسی را همزمان با مبارزه با تروریست ها و توطئه گران ادامه می دهند.

امیرعبداللهیان همچنین به سفر اخیر دبیر شورایعالی عالی امنیت ملی به عراق اشاره کرد و گفت: وی دیدارهای مهم و مفیدی را با مراجع عظام ، گروه ها و شخصیت های عراقی داشته است.

سیام4**9173**1449
کد N401763