تصویر و خبر/

پوشش جدید رزمندگان فلسطینی و تسلیحات پیشرفته مقاومت در نبردهای زمینی غزه