پلیس تاجیکستان پنج طرح تروریستی را خنثی کرد

طرح تروریستی,تورسون زاده

دوشنبه ـ ایرنا ـ پلیس تاجیکستان، پنج طرح تروریستی را خنثی و هفت مظنون را بازداشت کرد.

ˈصفی الله دیوانه افˈ رییس گروه مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت امور داخله (کشور) تاجیکستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: این افراد به طراحی انفجار ازجمله در کارخانه تلکا و ساختمان حکومت شهر تورسون زاده در پنج ماه گذشته متهم شده اند.

وی افزود: این هفت نفر قصد داشتند ساختمانهای دادستانی و پلیس در شهر تورسون زاده ، واقع در 60 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان را نیز منفجر کنند.

به گفته دیوانه اف، همه آنها در اردوگاههای تروریستی در کشورهای خارجی آموزش دیده اند.

همچنین ، ˈرمضان رحیمف ˈوزیر امور داخله تاجیکستان نیز پیشتر گفت که در شش ماه اخیر 30 فرد متهم به عضویت در گروههای تروریستی و تندرو بازداشت شده اند.

رحیمف افزود: از میان این افراد، پنچ نفر به داشتن ارتباط با گروههای تندرو در ازبکستان متهم شده اند.

به گفته این مقام بلندپایه دولت تاجیکستان،سه نفر از مظنون نیز متهم به عضویت در جنبش طالبان هستند.

اساق **ه.ص**1579**1577
کد N401640