با حضور جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد صورت می‌گیرد:

بررسی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مجلس

جلسات شورای عالی اداری، شورای اقتصاد، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در هفته جاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

در جلسه صبح دوشنبه شورای اقتصاد، مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا، جلسات شورای عالی اداری، شورای اقتصاد، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در هفته جاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

در جلسه صبح دوشنبه شورای اقتصاد، مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارتخانه‌های راه وشهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بررسی می‌شود.

جلسه شورای عالی اداری نیز پیش ‌از ظهر سه‌شنبه برگزار و به موضوعاتی همچون برنامه تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی پرداخته خواهد شد.

همچنین عصر سه‌شنبه در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات میزان پیشرفت طرح شبکه ملی اطلاعات بررسی می‌شود و روز چهارشنبه نیز پیشنهادات لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و ایجاد مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی در نقاط مختلف کشور در نشست شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست دکتر جهانگیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد N401400