در گفتگو با مهر مطرح شد:

کش و قوس های دولت اعتدالی نیست/ هشدار نسبت به بی اعتمادی مردم به گرایش های سیاسی

مجلس

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: اعتدالی را که ما از آقای روحانی و کاروان ایشان انتظار داشتیم تا الان محقق نشده است از تئوریستین های دولت انتظار داریم مشکلاتی که در این دولت وجود دارد رفع کنند وگرنه جامعه ای خواهیم داشت سرخورده از مفاهیم علوم سیاسی که به هر حرکت غیر حزبی گرایش نشان خواهند داد.

سید جواد هروی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: متاسفانه بیشتر اوقات به واژه هایی مثل اعتدال سطحی نگاه می شود و دریافت عمیقی از این واژه ها وجود ندارد.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد امروز جامعه به سوی اعتدال حاکی از سرخوردگی جامعه از نظامات اصلاح طلبی و اصولگرایی است متاسفانه جامعه ما با سرخوردگی از حرکت های افراطی و تفریطی از جبهه های سیاسی رانده شده و امروز به سراغ تجربه اعتدال آمده است و وای از آن روزی که اعتدال تجربه خوبی نباشد.

وی افزود: اگر دولت یازدهم نتواند اعتدال واقعی را در جامعه پیاده کند جامعه سرخورده ای خواهیم داشت که از همه واژه ها و مضامین سیاسی سرخورده اند که آن گاه باید انتظار هر حرکتی را در راستای گرایش مردم به گروه های بی نام و نشان سیاسی را داشته باشیم.

هروی تصریح کرد: متاسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان در دولت های گذشته بیشتر در راستای منافع فردی و جناحی حرکت کردند که در نتیجه دولت های 7 و 8 افراط در اصلاح طلبی و دولت های 9 و 10 در خط تفریط حرکت کردند. دولت ها در دو مقطع افراط و تفریط های شدیدی انجام دادند که عموم و فرهیختگان جامعه با این حرکت ها سنخیت ندارند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان اظهار داشت: دولت یازدهم در زمینه حرکت به سوی اعتدال گام های خوبی را برداشته اما تا آن نگاه آرمانی فاصله زیادی وجود دارد و حرکت ها و کش و قوس ها در دولت مورد قبول مردم و فرهیختگان نیست.

وی تاکید کرد: اعتدالی را که ما از آقای روحانی و کاروان ایشان انتظار داشتیم تا الان محقق نشده است من از تئوریستین های دولت انتظار دارم مشکلاتی که در این دولت وجود دارد رفع کنند وگرنه جامعه ای خواهیم داشت سرخورده از مفاهیم علوم سیاسی که به هر حرکت غیر حزبی گرایش نشان خواهند داد.

 هروی اظهار داشت: در جامعه ما حزب وجود ندارد و به همین دلیل به جناح گرایی چپ و راست افتاده ایم که برای درمان درد امروز جامعه تجویز خوبی نیست.

وی تاکید کرد: اعتدال رویکرد به موقعی است مشروط به اینکه دولت یازدهم بتواند آن را در مقام عمل پیاده کند متاسفانه تاریخ معاصر ما آکنده از حرکت های پر فراز و نشیب دیدگاهای اصولگرایی و اصلاح طلبی و اعتدالی است که شکست خورده اند.