جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلس با اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موافقت کرد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه  فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول ماده 2 این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق و عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور و سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاه های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری نماید.

همچنین در اصلاح بند دیگری از این ماده با تصویب نمایندگان مجلس تبصره ای به ماده 11 این قانون اضافه شد که بر اساس آن معرفی نماینده به مجامع شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رای برای انجام وظیفه نظارتی با بهره گیری از فناوری های روز و هر گونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت می کند.

در تبصره این ماده آمده است مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

همچنین ارایه گزارش های نظارتی هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی تصویب شد.