ملكشاهی در واكنش به طرح گشت ارشاد موتوری:

اقدام عملی در بحث امر به معروف برعهده مسئولین قانونی است

مجلس

در نظام جمهوری اسلامی ایران باید سطح‌بندی در امر به معروف ونهی از منکر حفظ شود./آنچه که نیاز به اقدام و عمل دارد مربوط به دولت است.


                           

رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید سطح‌بندی در امر به معروف و نهی از منکر حفظ شود، تاكید كرد:برای حفظ نظم در جامعه، هر فرد باید به وظیفه قانونی خود عمل كند و بر این اساس در زمینه امر به معروف و نهی از منكر اگر نیاز به اقدام عملی باشد باید طبق قانون از طریق مسئولین ذی‌صلاح پیگیری شود.

الله‌یار ملک‌شاهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تصمیم برخی گروه‌ها برای ایجاد گشت ارشاد موتوری برای صیانت از عفاف و حجاب در جامعه با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر مراحل مختلفی دارد، گفت: یکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر تذکر لسانی است و این وظیفه تمام آحاد مردم است که امر به معروف و نهی از منکر را گوشزد کنند.

وی تاکید کرد: در مرحله لسانی همه افراد اعم از مسئول و غیرمسئول می‌توانند در رابطه با مسائل مختلف اخلاقی،‌ اجتماعی و حتی مسائل اداری به یکدیگر تذکر دهند و این یک وظیفه عمومی است.

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس بیان اینكه اگر امر به معروف و نهی از منکر وارد مرحله عملی شود، این مسئولیت برعهده مسئولین ذی‌صلاح گذاشته شده است، یادآور شد: مسئولین ذی‌صلاح که در راس آنها قوه قضاییه قرار دارد و نیروهای ضابط دستگاه قضایی مانند نیروی ا نتظامی می‌توانند در مرحله عملی امر به معروف و نهی از منكر  ورود کنند.

ملك‌شاهی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید سطح‌بندی در امر به معروف ونهی از منکر حفظ شود، خاطرنشان كرد: آنچه که نیاز به اقدام و عمل دارد مربوط به دولت است.

نماینده مردم كوهدشت با بیان این كه كمیسیون قضایی مجلس طرحی را در دستور کار خود تحت عنوان طرح امر به معروف و نهی از منکر قرار داده است، از رسیدگی این به طرح به طور مشترك با كمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد و ابراز داشت: ما در کمیسیون به صورت مشترک با کمیسیون فرهنگی سطوح مختلف امر معروف و نهی از منکر را مشخص كرده‌ایم.

رئیس كمیسیون حقوقی مجلس همچنین تصریح کرد: اعتقاد من بر این است که در کشور ما حتما باید نظم حاکم شود به این معنی كه هر فرد به وظیفه قانونی خود عمل کند لذا بر این اساس آحاد مردم می‌توانند در حد لسانی به یکدیگر تذکر دهند ولی اگر نیاز به اقدام عملی باشد از طریق مسئولین باید پیگیری شود.
                       
کد N400504