شهادت 12 فلسطینی از شب گذشته تا کنون/اعتراف صهیونیستها به هلاکت 6 نظامی