منصوری آرانی: مذاکرات وین6 با وجود سختی و پیچیدگی بسیار مثبت بود

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

نماینده مردم آران،کاشان و بیدگل در مجلس گفت: مذاکرات وین 6 شرایط پیچیده و سختی را تجربه کرد اما روند آن مثبت به نظر می رسد.

عباسعلی منصوری آرانی در گفت و گو با خبر آنلاین در خصوص روند مذاکرات هسته ای با تاکید بر این که علی رغم اختلافات عمیقی که وجود دارد اما فاصله ها بسیار نزدیکتر شده است گفت: فکر می کنم که شرایط و روند سخت است که بخواهیم در 20 روز به نتیجه برسیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص توانمندی ها و نکات مثبت تیم مذاکره کننده هسته ای کشور تاکید کرد: این تیم قدرت چانه زنی داشته و سوار بر مذاکرات هستند، از مسائلی که در مذاکرات سودی ندارد مانند مسائل تحریک آمیز به شدت اجتناب می کنند و سعی می کنند مسائل دیگر و حاشیه هایی که به روند مذاکرات کمک کند را جایگزین آن کنند.
وی ادامه داد: این تیم چارچوب هایی را بستند و نکته اولیه و نکته نهایی را در ژنو روشن کردند و در وین در همان چارچوب حرکت کرده اند و قدرت برخورد کلامی شان تا به حال در مذاکرات بسیار قوی بوده است.
وی در خصوص این که آیا تحریم ها شکل دیگری به خود خواهند گرفت یا اینکه باید منتظر شرایط دیگر باشیم نیز گفت: روند حال حاضر مذاکرات روند مثبتی است، آنچه که کشورهای 1+5 عمل کردند اما شاهدیم که مذاکرات ژنو را بر مبنای دیگری در حال پیش بردن هستند.

منصوری آرانی افزود: فکر می کنم نهایتا اکثر خواسته های دو طرف تامین شود و قطعا لحاظ شود و اگرچه سقف خواسته ها عملی نخواهد شد اما متوسط خواسته های طرفین به هم می رسند.
منصوری آرانی افزود:همین مساله می تواند آینده روابط و موضوعاتی که درخارج از بحث هسته ای با ملاحظاتی مرتفع شود را تضمین نماید.

/2727

کد N400308