یک حزب اسپانیایی خواهان قطع روابط دوجانبه کشورش با رژیم صهیونیستی شد

اسپانیا,غزه

مادرید - ایرنا - حزب ˈچپ متحدˈ اسپانیا روز شنبه از ˈماریانو راخویˈ نخست وزیر کشور درخواست کرد که ضمن فراخوان سفیر اسراییل دراسپانیا، روابط دوجانبه کشور با اسراییل را قطع کند .

به گزارش ایرنا به نقل ازخبرگزاری افه، ˈکایو لاراˈ رهبر حزب چپ متحد دراین راستا همچنین از راخوی خواست که تلاش کند تا اتحادیه اروپا به توافق همبستگی با اسراییل پایان دهد .

لارا که روزشنبه درجلسه هیأت مدیره فدرال حزب صحبت می کرد با اشاره به عملیات اسراییل درغزه ، حمایت خود ازملت فلسطین که به گفته وی ˈ قربانی جنایتکارانه ترین حمله از سوی اسراییل استˈ را ابراز نمود وادامه داد که ˈاسراییل همه قطعنامه های سازمان ملل را نقض کرده و جامعه بین المللی همراه با آمریکا به اسراییلی ها این اجازه را داده ا ندˈ .

وی خاطرنشان کرد : آنچه که دولت اسراییل انجام می دهد ، تروریسم دولتی است و بار دیگر در حال تحمیل یک دیوار حائل بزرگ است .

رهبر حزب چپ متحد در این راستا خواهان توقف فوری بمباران ها ، توقف تهاجم وتصرف ، توقف اعمال جنایتکارانه وپایان نقض توافقات بین المللی شد وبه این دلیل با ارسال نامه ای به راخوی از وی خواست تا که سفیر اسراییل دراسپانیا را فراخوان کند وقطع روابط دوجانبه با اسراییل را به وی ابلاغ کند .

لارا افزود : صلح فقط با صلح ساخته می شود و نه با بمب زیرا اسراییل اکنون در حال ایجاد یک فاجعه انسانی با صدها کشته و هزاران مجروح است .

رهبر چپگرا همچنین خواهان همکاری دولت های بین المللی شد وهشدار داد که در حال حاضر ، داشتن روابط با اسراییل به معنی شریک جرم بودن در یک کشتار وحشتناک است .

وی خاطرنشان کرد : سازنده بمب ها اسراییل نیست بلکه دموکراسی های غربی هستند که دهان خود را از کلمه حقوق بشر پر کرده ا ند و بعد می خواهند با ارسال چسب زخم ، روی خود را بشویند .

اروپام **1234**1859
کد N400172