بشار اسد معاون جدید منصوب کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

به گزارش خبرگزاری شین هوا از دمشق، بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز شنبه نجاح عطار را به عنوان معاون جدید خود منصوب کرد.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش کرد نجاح عطار به عنوان جانشین فاروق الشرع به این سمت منصوب شده است.

5252

کد N400144