عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا:تمدید 4ماهه مذاکرات،بازی برد-بردبرای ایران است/روحانی زمان خرید

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,مجلس نمایندگان آمریکا

رئیس کمیسیون فرعی مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، با انتشار بیانیه ای با تمدید مذاکرات با ایران مخالفت کرد و آن را برد-برد برای ایران دانست.

 

کد N400094