دیدار سید محمد خاتمی با جمعی از ایثارگران در حسینه جماران

کد N400093