دواتگری: استمرار گره زدن مشکلات کشور با مساله هسته ای منطقی نیست

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این که ما تصور کنیم که همه چیز منوط به نتیجه رسیدن مذاکرات می باشد، اشتباه است.

مهدی دواتگری در گفت وگو با خبرآنلاین در خصوص مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه 5+1 با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن اینکه سیاست خارجی مبتنی بر عزت و حکمت است مذاکرات را دنبال می کنیم گفت: به هر حال ما با در نظر گرفتن مصالح ملی کشورمان در این عرصه حضور پیدا کردیم و حضوری قدرتمندانه داشته ایم، همانطور که در 8 سال نبرد نظامی موفق بودیم در عرصه نبرد سیاسی و دیپلماتیک هم این ظرفیت را داریم که از اعتبار و حیثیت ملی کشورمان دفاع کنیم.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی درباره برخی بهانه جویی ها در خصوص مذاکرات هسته ای گفت: سیاست هسته ای کشورمان را مقام معظم رهبری ترسیم می کنند و تیم مذاکره کننده هم بایستی بر مبنای سیاست های ترسیمی و ابلاغی رهبری حرکت کند، ما نمی تونیم دو نوع سیاست را در مذاکرات در پیش بگیریم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: فکر می کنم منتقدین می گویند تنها سیاستی که در مذاکرات باید دنبال شود سیاست های رهبری است و غیر از این تیم مذاکره کننده حق اجرای خواسته های خارج از سیاست های رهبری را نمی تواند داشته باشد.
دواتگری با رد گره زدن مذاکرات هسته ای به مسائل و مشکلات کشور و این که با دستاوردهای این مذاکرات تمام مشکلات کشور حل خواهد شد،گفت:  اینطور نیست؛ باید هرچیزی را در ظرف خود نگاه کنیم، اینکه تصور کنیم همه چیز منوط به نتیجه رسیدن مذاکرات می باشد، اشتباه است و اینکه تصور کنیم که بدون مذاکرات مشکلی نخواهیم داشت قابل قبول نیست و در کل باید با در نظر گرفتن شرایط موجود منافع ملی خودمان را دنبال کنیم و مصالح مردم را در نظر بگیریم.
وی در خصوص توانمندی ها و ویژگی ها مثبتی تیم مذاکره کننده هسته ای کشور نیز گفت: تیم مذکره کننده هسته ای کشورمان در چارچوب سیاست رهبری و با در نظر گرفتن عزت و مصالح ملی در این عرصه حضور پیدا کردند و ما در یک فضای منطقی و دیپلماتیک می توانیم خواسته های خودمان را مطرح کرده و به جای اینکه از ادبیات غیر دیپلماتیک استفاده کنیم با سیاست برخورد کنیم.

/2727

کد N400010