جدایی خواهان اوکراین از روسیه درمورد هواپیمای مالزی کمک خواستند

روسیه,جدایی خواهان

تهران - ایرنا - یک رهبر جدایی خواهان اوکراین روزشنبه خواستار کمک روسیه به دلیل وخامت شرایط محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی شد و دولت اوکراین را به جلوگیری از ورود کارشناسان به این محل و رها کردن جنازه های سرنشینان هواپیما برای فاسد شدن متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز ازدونتسک، ˈ الکساندر بورودی ˈ نخست وزیر خودخوانده جمهوری خلق دونتسک گفت: جدایی خواهان محل سقوط هواپیما را که 298 سرنشین آن کشته شدند بهیچوجه دست نزده اند ولی نگران وضعیت جنازه هایی هستند که در یک سطح گسترده پراکنده شده اند.

وی دریک کنفرانس خبری گفت: یک جنازه درست در رختخواب یک مادر بزرگ در منطقه فرود آمده واین مادر بزرگ خواهش می کند که جنازه را بیرون ببرید. ولی ما نمی توانیم محل را دست کاری کنیم . ˈ

این رهبر جدایی خواهان درادامه افزود: جنازه های افراد بیگناهی در زیر هوای داغ قرار دارد. ما در صورت هرگونه تاخیر حق خود را برای شروع فرآیند انتقال جنازه ها محفوظ می دانیم . ما خواستار کمک فدراسیون روسیه برای حل این مشکل و اعزام کارشناسانش هستیم . ˈ

وی مقامات کی یف را مسبب جلوگیری از ورود کارشناسان به این محل دانست که تحت کنترل جدایی خواهان قرار دارد.

کارکنان وزارت اوکراین درامور اضطراری درمحوطه های اطراف محل سقوط به فعالیت مشغول هستند ولی ناظران سازمان امنیت وهمکاری دراروپا توسط مردان مسلح از ورود به بخش هایی از این محل منع شده اند.

مترجمام 1403/1859
کد N399988