گزارش مهر از وین ؛

ششمین دور مذاکرات هسته ای پایان یافت

سیاست خارجی

با پایان یافتن مذاکرات هیأت های ایران و امریکا در وین ششمین دور مذاکرات هسته ای پایان یافت .

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر ، با پایان آخرین دور مذاکرات معاونین ایران و امریکا در وین مذاکرات در خصوص تمدید توافق ژتو به پایان رسید .

بر این اساس این دور از مذاکرات ایران و 1+5 در وین پایان یافته است .

نحوه اعلام توافق طرفین به زودی اطلاع رسانی می شود.