گفتاری به بهانه سال روز پذیرش آتش بس در جنگ ایران و عراق/ اگر امام قطعنامه 598 را نپذیرفته بود...

کد N399025