ابراز نگرانی پاپ از تشدید تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه

کد N399000