بیش از 5 هزار غیرنظامی در خشونت های سال جاری عراق جان باخته اند

کد N398978