در پی اقامه نماز جمعه/

دهها شهر ترکیه شاهد تظاهرات هزاران تن علیه رژیم صهیونیستی بود

کد N398944