حاشیه نگاری مهر از وین،

نشست مشترک ظریف و خبرنگاران خارجی/ سرسختی ایران و امریکا در مذاکرات/ توافق قطعی: مذاکرات تمدید شود