نگرانی صهیونیستها از شکست حمله زمینی علیه غزه/ یعلون: دیگر تحمل پرتاب موشکهای مقاومت را نداریم

آفریقا و خاورمیانه

وزیر جنگ رژیم صهیوینستی در اظهاراتی به عدم توانایی این رژیم در تحمل شرایط فعلی نبرد با گروههای مقاومت و موشک باران شهرکهای صهیونیست نشین اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "موشه یعلون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما دیگر تحمل پرتاب موشکهای بیشتر به سوی اسرائیل را نداریم.

دیگر تحولات جنگ سوم علیه غزه به شرح زیر است:

-  کانال دو تلویزیون رژیم صهیوینستی اعلام کرد: مقامات رژیم صهیونیستی از ترس اصابت موشکهای مقاومت، نشست خود را در یک ساختمان بسیار امن و مستحکم برگزار خواهند کرد.

- "اوری آریل" وزیر اسکان رژیم صهیونیستی با تاکید بر لزوم ترور تمامی مقامات حماس، افزود: باید وارد غزه شویم و با به دست آوردن نتایج ملموس درگیریها را پایان دهیم.

- رئیس ستاد مشترک ارتش رژِیم صهیونیستی با اشاره به پیچیده بودن نبرد زمینی علیه غزه، اذعان کرد: در جریان حمله زمینی به غزه در شرایط سخت و دشواری قرار داریم.