حاشیه های دیدار اصحاب رسانه با رئیس جمهور؛

مطالبات جامعه خبری از اهل حاشیه کویر/ از دغدغه حلزون‌های خانه بدوش تا تشکر از کارهای نکرده دولت