گزارش مهر از وين؛

مذاكره آمريكايي‌ها با ایران براي تمديد توافق به نتيجه نرسيد/ ادامه رايزنی ها به امروز موكول شد