حضور غیرمنتظره رییس‌ جمهور در بیمارستان شهدای تجریش و عیادت از بیماران

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهووری نوشت:

کد N398364