سازمان عربی حقوق بشر:

سران تل آویو باید محاکمه شوند

اسرائیل,غزه,مرکز اطلاع رسانی فلسطین

تهران - ایرنا - ایرنا - سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس اعلام کرد که موضع اتحادیه اروپا بیانگر موضع اکثر مردم قاره اروپا نیست و مردم این قاره کشتار غیر نظامیان را جنایت جنگی می دانند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس با انتشار بیانیه ای افزود: موضع اتحادیه اروپا در قبال کشتار مردم نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی به مثابه نادیده انگاشتن اصول و مبانی حقوق بشر است.

این نهاد حقوقی تصریح کرد: بیانیه اتحادیه اروپا جلاد و قربانی را برابر قلمداد کرده است، چنین بیانیه ای هرگز نمی تواند مانع از کشتار غیر نظامیان به دست ارتش اسرائیل شود، ارتشی که از 11 روز پیش باریکه غزه را آماج حملات هوایی خود قرار داده است و تا به این ساعت 234 فلسطینی را به شهادت رسانده و 1700 تن دیگر را زخمی کرده است.

سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس اضافه کرد: به رغم این همه واقعیت های خونین، سران اتحادیه اروپا در بیانیه خود به حق رژیم صهیونیستی در دفاع از خویشتن اعتراف می کنند و هیچ تصمیمی علیه این رژیم اتخاذ نمی کنند، رژیمی که به خاطر مشارکتش با این اتحادیه از امتیازات نظامی و اقتصادی برخوردار است.

این نهاد حقوقی تصریح کرد: موضع خفت بار این اتحادیه در قبال جنایات اسرائیل مساله تازه ای نیست، زیرا هر وقت مساله به تجاوزات ˈاسرائیلˈ مربوط می شود، این اتحادیه عذر و بهانه تراشیده است.

این بیانیه از کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا در موضع خفت بار خود تجدید نظر کند و تمامی قراردادهای نظامی و امنیتی خود با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد، زیرا کودکان و زنان غزه با فنآوری های نظامی اروپایی و سلاح های کشورهای عضو این اتحادیه به خاک و خون کشیده می شوند.

رسانام**1502** 1597
کد N398209