اتحادیه اروپا هم روسیه را به خاطر اوکراین تحریم کرد

آمریکا اروپا

اتحادیه اروپا نیز در تبعیت از آمریکا روسیه را به خاطر اوکراین تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از موافقت رهبران اتحادیه اروپا با تشدید تحریم ها علیه روسیه بر سر اوکراین در امروز چهارشنبه خبر داد.

در همین رابطه یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد که تحریم های جدید شامل تعلیق سرمایه گذاری ها در روسیه از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا و بانک اروپایی بازسازی و توسعه در روسیه می شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اعمال تحریم‌ های جدید علیه روسیه و بانک‌ های مهم و نهادهای دفاعی و بخش انرژی این کشور در اعتراض به آنچه که مداخله در امور اوکراین و دادن اجازه ورود سلاح‌ به این کشور خواند، خبر داد.