گزارش مهر از وین؛

جزئیات دیدار صبح امروز اشتون و ظریف

سیاست خارجی

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گفت: در دیدار صبح امروز اشتون و ظریف درباره تمدید مذاکرات صحبت شد اما بحث ها همچنان ادامه دارد.

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پایان دیدار محمدجواد ظریف و کاترین اشتون که قرار بود درباره مباحث مربوط به تمدید مذاکرات رایزنی شود گفت:  در دیدار اشتون وظریف درباره تمدید صحبت شد ولی بحث ها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده دیروز به مهر خبر داد که مذاکرات روز جمعه به پایان خواهد رسید.

اخبار حاکی از آن است که مذاکرات احتمالاً برای چند ماه تمدید خواهد شد اما هنوز زمان قطعی مشخص نشده است.