مهدی الحافظ خود را نامزد ریاست جمهوری عراق معرفی کرد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس سابق پارلمان عراق بر اساس سن، خود را نامزد ریاست جمهوری عراق معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، مهدی الحافظ رئیس سابق پارلمان عراق بر اساس سن امروز خود را نامزد تصدی ریاست جمهوری این کشور کرد.

وی با اعلام این خبر افزود: با همه احترامی که برای حقوق کردها قائل هستم اما خود را نامزد تصدی ریاست جمهوری عراق کرده ام و در انتخابات ریاست جمهوری عراق شرکت خواهم کرد و به وحدت ملی عراقی ها اهتمام می ورزم.

مهدی الحافظ گفت: عراق باید یک رئیس جمهور عرب داشته باشد رئیس جمهوری که با اوضاع حاکم هماهنگ باشد و بتواند با کشورهای عربی ارتباط برقرار کند.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق روز سه شنبه اعلام کرد باب نامزدی ریاست جمهوری عراق برای تمامی شهروندان باز است.