هفته آینده در كمیسیون قضائی و حقوقی؛

طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الكترونیكی بررسی می شود

مجلس

كمیسیون قضائی و حقوقی روز یكشنبه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر را در دستور کار خود دارد.

روز سه‌شنبه طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الكترونیكی توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون قضائی و حقوقی روز یكشنبه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر را در دستور کار خود دارد.

روز سه‌شنبه طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الكترونیكی توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

كارگروه حقوق خصوصی این کمیسیون روز دو‌شنبه لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان را بررسی می کند.

علاوه بر این كارگروه حقوق عمومی نیز بررسی طرح ممنوعیت به‌كارگیری سلاح سرد را در برنامه خود دارد.

كارگروه حقوق جزا روز دو‌شنبه به لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین رسیدگی خواهد کرد.

کد N397912