در کمیسیون امنیت ملی انجام می شود؛

بررسی مشارکت ایران در برنامه صندوق بین‌المللی پول

مجلس

كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز یكشنبه هفته آینده بررسی طرح تأمین آب كشاورزی و شرب فلات مركزی، شرق و جنوب شرق ایران وبررسی طرح الحاق یك تبصره به ماده(9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود دارد.

كارگروه روابط خارجی این کمیسیون رسیدگی به لوایح تصویب كنوانسیون میناماتا در مورد جیوه و اجازه مشاركت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین‌المللی پول جهت كاهش فقر و ارتقای رشد را در برنامه خود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كارگروه امنیت كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز یكشنبه هفته آینده بررسی طرح تأمین آب كشاورزی و شرب فلات مركزی، شرق و جنوب شرق ایران وبررسی طرح الحاق یك تبصره به ماده(9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود دارد.

همچنین كارگروه روابط خارجی این کمیسیون رسیدگی به لوایح تصویب كنوانسیون میناماتا در مورد جیوه و اجازه مشاركت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین‌المللی پول جهت كاهش فقر و ارتقای رشد را در برنامه خود خواهد داشت.

روز چهارشنبه نیز این کارگروه آخرین اخبار و تحولات روابط جمهوری اسلامی ایران با كشور عربستان سعودی با حضور مسؤولین ذی‌ربط مورد بررسی قرار می دهد.

علاوه بر این کارگروه دفاعی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها بررسی خواهد کرد.

كارگروه حقوق بشر آخرین وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی با حضور مسؤولین ذی‌ربط را رسیدگی می کند.

کد N397904