برای پاسخ به سوالات 3 نماینده؛

ربیعی به کمیسیون اجتماعی می رود

مجلس

شركت در مراسم جشن رمضان كمیته امداد امام خمینی(ره) از دستور کارهای دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی خواهد بود.

علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سؤالات شوهانی، ثروتی و فرهنگی به کمیسیون اجتماعی می رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون اجتماعی روز یكشنبه طرح یك‌فوریتی الحاق یك تبصره به ماده(5) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش وادامه بررسی لایحه كاهش ساعت كار زنان شاغل را در دستور کار خود دارد.

همچنین در جلسه روز یكشنبه این کمیسیون 4نفر از اعضاء جهت عضویت در شورای عالی اداری و2نفر از اعضاء جهت عضویت در شورای توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی انتخاب می شوند.

اعضای کمیسیون اجتماعی در همین نشست مشتركی با مسؤولین دیوان محاسبات خواهند داشت.

روز سه‌شنبه بررسی لایحه الحاق سازمان تعاونی كادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از دیگر برنامه های کمیسیون اجتمتعی در هفته آینده است.

در همین روز علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سؤالات شوهانی، ثروتی و فرهنگی به کمیسیون اجتماعی می رود.

شركت در مراسم جشن رمضان كمیته امداد امام خمینی(ره) از دستور کارهای دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی خواهد بود.

کد N397888