مراسم نخستین شب از لیالی قدر در آنکارا و استانبول برگزار شد

کد N397815