حضور رئیس سازمان بازنشستگی در جلسه کمیسیون آموزش

مجلس

اعضای کمیسیون آموزش در ادامه هفته آینده به بررسی طرح الحاق یك ماده به عنوان ماده (22) مكرر به قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی و جمع‌بندی بحث اقتصاد مقاومتی با حضور كارشناسان مركز پژوهشها می پردازند.

رئیس سازمان بازنشستگی روز یکشنبه برای بررسی موضوع بازنشستگی اعضای هیأت علمی قبل از 1384 در جلسه کمیسیون آموزش حاضر می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری روز یكشنبه بررسی گزارش رؤسای كمیته‌ها در مورد عملكردشان و بررسی لایحه تصویب كنوانسیون میناماتا در مورد جیوه را در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بازنشستگی نیز روز یکشنبه برای بررسی موضوع بازنشستگی اعضای هیأت علمی قبل از 1384 در جلسه کمیسیون آموزش حاضر می شود.

روز دوشنبه آینده نیز جمع‌بندی سفرهای استانی كرمان، سیستان و بلوچستان، اردبیل با حضور معاونان وزارت آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و رئیس سازمان تحقیقات كشاورزی جزو برنامه های این کمیسیون قرار دارد.

كارگروه آموزش و پرورش طرح استفساریه الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش بررسی خواهد کرد.

کارگروه های تحقیقات و فناوری آموزش عالی و آموزش پزشكی به ترتیب وضعیت شركتهای دانش‌بنیان و ساماندهی آموزش عالی كشور را مورد بررسی قرار می دهند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی جهت ارائه گزارش به جلسه کارگروه علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها می رود.

همچنین رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای جهت بررسی مشكلات فنی و حرفه‌ای نیز در جلسه کارگروه آموزشهای مهارتی حاضر می شود.

اعضای کمیسیون آموزش در ادامه هفته آینده به بررسی طرح الحاق یك ماده به عنوان ماده (22) مكرر به قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی و جمع‌بندی بحث اقتصاد مقاومتی با حضور كارشناسان مركز پژوهشها می پردازند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز برای ارائه گزارش عملكرد به جلسه روز سه شنبه این کمیسیون می رود.

کد N397757