کرزای:

حضور خارجی ها در بازرسی آرای انتخابات افغانستان بسیار نگران کننده است

آسیا اقیانوسیه

رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به حضور خارجی ها در بازرسی آرا آن را بسیار نگران کننده خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ضمن انتقاد از پا در میانی خارجی ها در امور سیاسی کشور تاکید کرد که میانجیگری خارجی ها داروی تلخی است.

وی با اشاره به اینکه پا درمیانی سازمان ملل در حل مشکلات انتخاباتی مناسب نیست، در عین حال گفت با توجه به اوضاع کنونی چنین شرایطی را پذیرفته ام تا کشور از جریان های متشنج جاری خارج شود.

کرزای حضور خارجی ها را در بازرسی آرا بسیار نگران کننده خواند و گفت نظام پارلمانی را نظامی خوب برای بهتر اداره کردن کشور می دانم اما افغانستان هنوز به زمان بیشتری برای تجربه این نظام نیاز دارد.