عراقچی با برنز دیدار کرد

سیاسی

این دیدار نیم ساعته پس از مذاکرات برنز با محمد جواد ظریف، انجام شد.

معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی و مجید روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران با ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند.

این دیدار نیم ساعته پس از مذاکرات برنز با محمد جواد ظریف، انجام شد.

کد N397587