رهبران جدایی خواهان شرق اوکراین آماده مذاکره در باره آتش بس

اوکراین,جدایی خواهان,آتش بس

تهران ، ایرنا - یکی از سران ارشد جدایی خواهان شرق اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد : رهبران جدایی خواهان روز پنجشنبه یک ویدئو کنفرانس به همراه گروهی از میانجیگران برای مذاکره در باره آتش بس احتمالی برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کی یف ، طرح برگزاری مذاکرات مشابه اینترنتی بین جدایی خواهان و یک گروه تماس سه جانبه با حضور نمایندگان اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز سه شنبه انجام نشد و لذا مذاکره کنندگان ارشد جدایی خواهان را به دلیل عدم تعهد نسبت به مذاکرات مورد انتقاد قرار دادند.

آندری پورگین معاون نخست وزیر جمهوری خود خوانده خلق دونتسک در یک تماس تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت : این مشورت ˈ شامگاه فردا ˈ صورت خواهد گرفت ولی هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده است .

مذاکرات قبلی پس از دو دور در اواخر ماه ژوئن متوقف شد و از زمانی که ˈ پترو پوروشنکو ˈ برای شروع مجدد تهاجم نظامی علیه جدایی خواهان آتش بس را نقض کرد، این مذاکرات از سر گرفته نشد.

از آن زمان ، نیروهای اوکراین یک رشته شهرهای مهم را بازپس گرفتند ولی دو طرف برای متوقف ساختن نبرد سه ماهه خود که 600 قربانی گرفت، تحت فشارهای فزاینده بین المللی قرار دارند.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N397356