گزارش مهر از وين

بررسي آخرين تحولات مذاكرات در گفتگوهاي فردا بين اشتون و ظريف