معاون حزب جمهوریخواه خلق:حملات اسراییل به غزه نقض حقوق بین المللی است

هالوک کوچ,اسراییل

آنکارا- ˈ هالوک کوچˈ معاون حزب ˈجمهوریخواه خلق ˈ ترکیه گفت : حملات اسراییل به غزه نقض حقوق بین المللی است.

وی بعد از پایان نشست کمیته مرکزی حزب در گفت وگو با خبرنگاران این مطلب را اعلام کرد.

کوچ حملات اسراییل به غزه را نامتعارف خواند وگفت : کشتار وقتل عام فلسطینیان از سوی اسراییل که در مقابل چشم جهانیان صورت می گیرد وحشت بار و نقض حقوق انسانی و بین المللی است.

وی با انتقاد از موضع دولت ترکیه در واکنش به حملات اسراییل به غزه گفت: واکنش دولت ترکیه به اسراییل ناکافی است. دولت آنکارا در مورد فلسطین تنها به سخنان حماسی و احساسی بسنده می کند. ترکیه تنها کشور منطقه است که می تواند مسوولیت های اسراییل را به وی خاطرنشان سازد ولی متاسفانه دولت آنکارا به لحاظ سیاست داخلی این امکان را از دست داده است.

کوچ گفت: سیاست ترکیه فراتر از بیان احساسات نیست و قابلیت اجرای عملی ندارد ، سیاست اردوغان نخست وزیر و داوداوغلو وزیر خارجه در مورد فلسطین و اسراییل خیالی است و عملی نمی باشد. ترکیه درحال حاضر درهیج کجای منطقه ازسوریه تا عراق ، ازمصر تا لیبی و از اسراییل تا فلسطین هیچ قدرت عملی ندارد و متاسفانه عاملین این مساله هنوز متوجه این مساله نیستند.

حزب جمهوریخواه خلق قدیمی ترین حزب سیاسی ترکیه است.

این حزب به رهبری ˈکمال قلچداراوغلوˈ بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه است.

خاورم**2012**1859
کد N397327