گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین

اشتون وین را ترک کرد

سیاست خارجی

کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه ارپا وین را به مقصد بروکسل ترک کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه ارپا وین را به مقصد بروکسل ترک کرد.

پیش از این در رسانه ها اعلام شده بود که اشتون به منظور رایزنی ها برای تعیین جانشینش مذاکرات وین را برای چند ساعت ترک خواهد کرد.

شنیده شده است اشتون به منظور شرکت در نشست اتحادیه اروپا برای بررسی مسائل غزه به بروکسل سفر کرده و فردا صبح به وین از می گردد.