دیک چنی: اوباما بدترین رئیس جمهوری است که تاکنون دیده ام

آمریکا,چنی,اوباما

تهران - ایرنا - ˈدیک چنیˈ که زمانی معاون ˈجرج بوشˈ رئیس جمهوری آمریکا بود، از ˈباراک اوباماˈ به عنوان بدترین رئیس جمهوری یاد کرد که تاکنون در طول عمر خود دیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری ˈسی ان انˈ آمریکا ، چنی طی گفت وگو با این شبکه اعلام کرد: ˈباید حرفی را که تاکنون نگفته بودم، به زبان بیاورم و آن اینکه شاید جیمی کارتر هم از اوباما بهتر بود. اوباما ، بدترین رئیس جمهوری است که تاکنون دیده ام. من، از اساس با وی مخالفم و فکر می کنم بسیاری از کارهای او اشتباه است.ˈ

وی در رابطه با تقاضای برخی جمهوریخواهان برای استیضاح اوباما گفت: ˈدر این مقطع، هنوز حاضر به طرح درخواست برای استیضاح رئیس جمهوری نیستم.ˈ

چنی از سیاست های جرج دبلیو بوش در قبال عراق تقدیر کرد و مدعی شد: دولت بوش تصمیمات خوبی درباره عراق اتخاذ و شرایط بسیار باثباتی در این کشور ایجاد کرد.

رسانام** 1088**1485**1392
کد N397235