گزارش خبرنگار مهر؛

مذاکرات وین روز جمعه متوقف می شود

سیاست خارجی

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای به مهر خبر داد: مذاکرات روز جمعه متوقف خواهد شد و اکنون رایزنی ها درباره زمان دور آتی و تمدید ادامه دارد.

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مذاکرات امروز با آمریکا و اتحادیه اروپا بحث درباره تمدید و شرایط تمدید مذاکرات است.

وی گفت: روز جمعه مذاکرات این دور متوقف خواهد شد.

این عضو تصریح کرد: هنوز میزان تمدید مذاکرات و زمان دور آتی مشخص نشده است.