سنایی:

نقش روسیه در کاهش فشارها بر ایران ملموس است/ رایزنی تهران با پکن و مسکو در مورد توافق جامع هسته ای

ایران در جهان

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، در مصاحبه ای نقش روسیه در کاهش فشارهای بین المللی بر ایران را قابل توجه دانست و از رایزنی های تهران با مسکو و پکن در مورد توافق جامع هسته ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "مهدی سنایی" در گفتگو با ایراس در پاسخ به این پرسش که" اكنون نمایندگان ايران در وین مشغول مذاكره با کشورهای 1+5 هستند، به نظر شما فدراسيون روسيه تا چه اندازه در به ثمر نشستن مذاكرات و رسيدن به مرحله كنوني موثر بوده است؟ آيا بحران اوكراين بر موضع روسيه و روند مذاكرات تاثيري گذاشته است؟ تصریح کرد: همچنان كه اشاره شد، به صورت نسبي تفسير مشابهی در تهران و مسكو در باب تحولات منطقه ای و بين المللی به ويژه در مورد سياست توسعه طلبانه غرب وجود دارد. روسيه در مقاطع مختلف نشان داده كه به اين واقعيت واقف است كه فشار فعلی بر ايران و برنامه هسته ای آن بخشي از راهبرد غرب براي هم راستا كردن تهران با اهداف خود در خاورميانه است. همين مساله، زمينه لازم براي نزديك شدن مواضع ايران و روسيه را در مذاكرات هسته ای از جمله در قالب گفتگوهای ۱+۵ و ايران فراهم می آورد.

وی افزود: روسيه طی سال های گذشته پيوسته بر حق برخورداري ايران از انرژي صلح آميز هسته ای تاكيد كرده است. هرچند مسكو در برخی مقاطع با فشارهای تحريمی همراه شده اما در ارزيابی كلی از حضور آن در مذاكرات هسته ای، نمی توان منكر اين واقعيت شد كه اين حضور در تخفيف يا تاخير در برخی فشارها موثر بوده است.

سنایی تأکید کرد: بر اين اساس، جمهوري اسلامی ايران در مسير مذاكرات از جمله براي نيل به توافق جامع هسته ای، تماس و رايزنی دوجانبه با روسيه و چين را در دستور دارد، تا با استفاده از ظرفيت اين كشورها، نسبت به تامين حداكثری منافع ملت ايران اطمينان حاصل كند. در مقابل نيز، روسيه به لحاظ شرايط بين المللي و اشتراک مواضع با ايران خصوصا در مخالفت با مداخلات غرب در امور منطقه ای همواره خواستار تبادل نظر با تهران در موضوعات مهم و اساسي بوده است. چرا كه مسكو می داند كه ايران يكی از پايه های اصلی امنيت و ثبات منطقه است و بر همين اساس، نقش موثر آن در برقراری امنيت در خاورميانه، آسياي مركزی، قفقاز جنوبی و حوزه خزر، مولفه ای مهم و تاثيرگذار برای روسيه محسوب می شود.

سفیر ایران در روسیه یادآور شد: با اين ملاحظه و با توجه به اينكه هرگونه پيشرفت در حل و فصل مسالمت آميز برنامه هسته ای، به تثبيت ثبات و امنيت در مناطق پيرامونی روسيه كمک می كند، مسكو بر حفظ موضع مستقل خود در اين موضوع كه همانا به رسميت شناخته شدن حق ايران به استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای و حل و فصل اختلافات در اين خصوص صرفا از طريق ديپلماسی است، اصرار دارد و ساير گزينه ها از جمله فشار تحريمی بيشتر و اقدام نظامی عليه تهران را بارها و به صراحت رد كرده است. در عمل هم شاهد هستيم كه متعاقب گشايش فضا برای حل مسالمت آميز اختلافات بر سر برنامه هسته ای ايران، مسكو نيز با حمايت از اين روند، رايزنی هايی را برای به ثمر نشستن آن از جمله در مذاكرات تخصصی در دستور قرار داده است.

وی افزود: در اين بين، اين واقعيت قابل انكار نيست كه مداخلات مستقيم و غيرمستقيم غرب در تحولات اخير اوكراين، توسعه طلبي تهاجمی و پيش ذهنيت های ژئوپولتيک غرب عليه روسيه را برای مسكو هرچه بيشتر آشكار كرده و بر اين اساس، انتظار هم راستايی روسيه با كشورهای مخالف توسعه طلبی غرب از جمله ايران دور از انتظار نيست. اما بايد توجه داشت كه مسكو بر حسب رويكرد عمل گرايانه خود، توان تفكيک موضوعی در حوزه های تقابلی و توافقی خود با غرب را دارد و لذا، در اين فرض كه تحولات اوكراين باعث نزديكی هرچه بيشتر مسكو به تهران می شود، نبايد اغراق كرد.

سنایی در پایان تأکید کرد: در اين بين، اين ايران است كه مي تواند با مهارت ديپلماتيک از فضای ايجاد شده برای تقويت منافع خود استفاده كند. البته، در اين زمينه نيز بايد عيني گرا بود و توجه داشت كه دولت تدبير و اميد به صورت واقع بينانه در صحنه بين المللی رفتار می كند و روابط با روسيه از جمله در موضوع هسته ای، براساس واقعيت ها و طبق جايگاه تعريف شده اين كشور در سياست خارجي كشورمان گسترش می يابد.