نظر شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق و سهامی سازمان توسعه برق ایران

شورای نگهبان,اساسنامه

تهران – ایرنا - شورای نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) و شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران اعلام کرد.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران) مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 18/04/1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

- استناد به ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377، در خصوص مورد موجه نمی باشد، زیرا اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)، مصوبه مجلس است و تصویب اساسنامه آن مطابق اصل 85 قانون اساسی به دولت واگذار نگردیده است، بنابراین مصوبه از شمول ماده واحده مرقوم خارج است، اصلاح آن توسط دولت مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد.

همچنین شورای نگهبان، در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران اعلام کرد: نظر به اینکه اطلاق بند 10 ماده 7 مبنی بر اجازه اخذ وام از منابع خارجی مستلزم تجویز اخذ وام ربوی نیز بوده، خلاف احکام اولیه شرع می باشد. همچنین عبارت «سایر روش های تأمین منابع مالی» چون شامل معاملات ربوی هم می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

سیام**1058 **1449
کد N396959