تایید اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادر تخصصی)

شورای نگهبان,اصلاحیه اساسنامه

تهران – ایرنا - شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادر تخصصی) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادر تخصصی) مصوب جلسه مورخ چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 18/04/1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، قطع نظر از اینکه استناد به ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377، موجه نمی باشد، اصلاحیه مذکور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سیام**1058 **1449
کد N396942