هنری کسینجر از شایعه مرگ تا جراحی قلب

هنری کسینجر,عمل قلب

تهران-ایرنا-ˈهنری کسینجرˈ وزیر امورخارجه دهه هفتاد آمریکا پس از انتشار شایعه مرگ وی در شبکه های اجتماعی، اکنون در بیمارستانی در نیویورک تحت عمل جراحی دریچه آئورت قلب قرار گرفت.

خبرگزاری رویترز روزچهارشنه گزارش داد: کسینجر91 ساله روزگذشته (سه شنبه ) در بیمارستان ˈنیویورک پرسبیترینˈ (NewYork-Presbyterian) تحت عمل جابجایی دریچه آئورت قلب قرار گرفت و اکنون شرایط پس از جراحی را سپری می کند.

کسینجر درحالی تحت عمل قلب قرار گرفت که طی روزهای اخیر خبر مرگ وی در شبکه های اجتماعی موجی از پیام های تسلیت را به دنبال داشت، اما عده ای درمورد صحت این خبر تردید کردند.

هنری کسینجر بین سال های 1973 الی 1977 میلادی وزیر امورخارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری ˈریچارد نیکسونˈ و ˈجرالد فوردˈ بود.

رسانام **1302** 1064
کد N396805