نوبخت در پاسخ به مهر تشریح کرد:

علل عدم پرداخت سهم بخش تولید از یارانه های نقدی/ منابع پرداخت یارانه‌ بخش تولید

دولت

سخنگوی دولت با اشاره به منابع پرداخت یارانه بخش تولید گفت: در مورد اینکه ما هنوز یارانه تولید را شروع نکرده ایم، به این دلیل است که وقتی صحبت از تولید می‌کنیم، هم بخش کشاورزی متوقع است و هم رشته های مختلف صنعت. بنابراین ما کارگروه های مختلف تولید گذاشته ایم، برای آنها سهم‌بندی کرده‌ایم و یارانه تولید به آنها پرداخت خواهد شد و این موضوع مهمی برای دولت است.

محمدباقر نوبخت در حاشیه امروز جلسه هیات دولت در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس خبر از لایحه دولت برای قانون جدید مطبوعات و رسانه ها دارد و این لایحه چه زمانی به مجلس تقدیم می شود گفت: این لایحه هنوز در جلسه عمومی هیات وزیران مطرح نشده و هر زمان که در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار بگیرد آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سهم تولید از یارانه ها چه زمانی داده می شود و منابع آن از کجا تامین می شود بیان کرد: دو منبع برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها داریم و چند محل هم برای مصرف.

نوبخت افزود: در خصوص منابع یکی از آن ها محل افزایش حامل های انرژی است که این کار صورت گرفته است. البته در تبصره 21 سقف این عدد 48 هزار میلیارد تومان بود و همانطور که قبلا هم اطلاع رسانی شده بود، به اندازه 48 هزار میلیارد تومان منبع اقدام به افزایش حامل های انرژی نکردیم؛ چراکه فشاری که بر اقتصاد خانوارها وارد می آمد را در نظر گرفتیم.

سخنگوی دولت، دیگر منبع هدفمندی یارانه ها را بودجه عمومی نام برد و تصریح کرد: منبع دیگری که برای هدفمندی یارانه ها دولت باید استفاده می کرد، بودجه عمومی بود که 11 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برداشت می شود و به اجرای منابع یارانه ها کمک می شود.

وی با بیان اینکه ما از صندوق دولت یارانه پرداخت می کنیم و منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به صندوق دولت واریز نمی شود، گفت: این موضوع باید به تدریج اصلاح شود که متاسفانه از قبل برای دولت به یادگار مانده است.

نوبخت افزود: با 11 هزار و 300 میلیارد تومان و آن 48 هزار میلیارد تومان روی هم 59 هزار و 300 میلیارد تومان منبع داریم که یکی از مصارف آن کمک به بخش بهداشت و درمان است. یعنی ارزان کردن خدمات درمانی.

سخنگوی دولت با بیان اینکه برای ارزان کردن خدمات درمانی 4 هزار و 800 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده تصریح کرد: در حد 5 هزار و 200 میلیارد تومان نیز می‌خواهیم برای تولید و اشتغال استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: همچنین 800 تا 1000 میلیارد تومان از این منابع نیز در ارتباط با مباحث مربوط به پرداخت غیرنقدی استفاده می شود، مانند حمایت قضایی از افراد آسیب‌پذیر و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد که مرحله اول آن در حال انجام است.

نوبخت با بیان اینکه حدود 40 هزار میلیارد تومان یا 42 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه نقدی مصرف می شود، گفت: پرداخت یارانه های نقدی نسبت به سال گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده در سر جمع کاهش هم یافته است؛ چراکه 2 میلیون و 400 هزار نفر نیز انصراف دادند. پس ما از محل افزایش قیمت ها هم به خدمات درمانی در بیمارستان ها، هم به تولید و هم به پرداخت های غیرنقدی به اقشار محروم کمک می کنیم.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: دلیل دیگری که هنوز یارانه تولید را شروع نکرده ایم  این است که وقتی صحبت از تولید می کنیم هم بخش کشاورزی متوقع است و هم رشته های مختلف صنعت، بنابراین ما کارگروه های مختلف تولید گذاشته ایم و برای آنها سهم بندی کرده ایم و یارانه تولید به آنها پرداخت خواهد شد و این موضوع مهمی برای دولت است.