با موافقت نمایندگان؛

احزاب موظف به اعلام تغییرات صورتجلسات برگزاری کنگره‌ها به کمیسیون احزاب شدند

مجلس

با نظر موافق نمایندگان تمام احزاب موظف شدند تغییرات مربوط به مرام‌نامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و صورتجلسات، برگزاری کنگره‌های خود را به کمیسیون احزاب اعلام کنند.

 به گزارش خبرنگار ژارلمانی مهر، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 9 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با این ماده با 149 رای موافق، 3 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده تمام احزاب موظف شدند تغییرات مربوط به مرام‌نامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و صورتجلسات، برگزاری کنگره‌های خود را به کمیسیون احزاب اعلام کنند.

همچنین براساس تبصره 1 این ماده احزاب موظف هستند برای شرکت نماینده کمیسیون احزاب در کنگره‌های خود دو هفته قبل از برگزاری مراتب را به اطلاع کمیسیون برسانند. عدم حضور نماینده کمیسیون مانع برگزاری کنگره نخواهد بود.

در تبصره 2 این ماده آمده است پس از برگزاری اولین مجمع عمومی موسس در صورت تقاضای یک‌سوم از اعضای شورای مرکزی یا 20 درصد اعضای مجمع عمومی حزب، کمیسیون احزاب موظف است نماینده‌ای جهت نظارت بر انتخابات شورای مرکزی معرفی کند.

براساس تبصره 3 ماده 9 چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده 9 موجب مغایرت مرامنامه یا اساسنامه حزب با تبصره 5 ماده 2 شود یا تغییر بعضی اعضای شورای مرکزی مشمول بند (ث) ماده 5 گردد، کمیسیون ضمن دادن تذکر کتبی مراتب را حداکثر ظرف 3 ماه به حزب اعلام می‌کند. حزب موظف است ظرف 3 ماه اصلاحات لازم را انجام دهد و نظر کمیسیون را تامین نماید. درصورت عدم تامین نظر کمیسیون پروانه فعالیت حزب توقیف می‌گردد و رفع توقیف پروانه فعالیت منوط به انجام اصلاحات مورد نظر از سوی حزب می‌باشد. در غیر این صورت مطابق بند 3 ماده 20 اقدام می‌گردد.

در تبصره 4 این ماده آمده است ظرف حداکثر 3 ماه از تاریخ لغو پروانه حزب می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.