یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد:

ناگفته های جدید از طرح قاهره برای آتش بس در غزه

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه صهیونیستی اعلام کرد که طرح جدید قاهره برای برقراری آتش بس در غزه با مشارکت چند نفر از نمایندگان صهیونیستی تنظیم و ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص با انتشار گزارشی اعلام کرد که طرح پیشنهادی قاهره برای برقراری آتش بس در نوار غزه بر مبنای طرح پیشنهادی "أبومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و با مشارکت چند نفر از  نمایندگان رژیم صهیونیستی تنظیم شده است.

به موجب این گزارش، مصر و رژیم صهیونیستی تمایلی برای مداخله آمریکا برای آتش بس در غزه نداشتند و به همین علت اقدام به تنظیم طرحی برای برقراری آتش بس در غزه نموده و به سرعت آن را ارائه کردند.

از سوی دیگر، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با انتشار بیانیه ای مشارکت أبومازن را در ارائه طرح مصر تکذیب کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که أبومازن درخصوص طرح قاهره با هیچ کس رایزنی نکرده است.