آقامحمدی در اخطار قانون اساسی مطرح كرد:

هشدار نسبت به حذف نیروهای ارزشی

مجلس

جریان تند افراطی که حتی آقای رئیس جمهور را قبول ندارد و همچنین جریانات فرصت‌طلب در استان‌ها جریان ارزشی را عزل می‌کنند و ما اگر بخواهیم از وزیری در این رابطه سوال کنیم، هیات رئیسه مدام پادرمیانی می‌کند تا سوالی نشود.

نماینده خرم‌آباد در مجلس از حذف نیروهای ارزش در استان‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم آقامحمدی در اخطار قانون اساسی خود با اشاره به دیدار کارگزاران و مسئولین نظام با مقام معظم رهبری به بیانات ایشان نسبت به حذف جریان ارزشی توسط جریان معلوم الحال اشاره کرد و گفت: دولت باید این مسئله را مورد توجه قرار دهد و ما نیز باید این مسئله را رصد کنیم.

وی ادامه داد: جریان تند افراطی که حتی آقای رئیس جمهور را قبول ندارد و همچنین جریانات فرصت‌طلب در استان‌ها جریان ارزشی را عزل می‌کنند و ما اگر بخواهیم از وزیری در این رابطه سوال کنیم، هیات رئیسه مدام پادرمیانی می‌کند تا سوالی نشود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید برا ینکه اگر هشدارهای رهبری را جدی نگیریم دودش به چشم همه ما و نظام می‌رود، ابراز داشت: رئیس مجلس و نمایندگان باید نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشند.

کد N396255